Kulturne znamenitosti


Krstionica kneza Višeslava


Krstionica kneza Višeslava potječe iz Nina, prvog političkog središta Hrvata. Po nekim povjesničarima, Višeslav je prvi hrvatski knez, vladao oko 800. godine. Krstionica predstavlja važan spomenik crkvenog namještaja, a svjedoci o vremenu pokrštavanja Hrvata. To je šesterostrana kamena posuda, u kojoj su se prilikom pokrštavanja uranjali vjernici. Kopija se nalazi u arheološkoj zbirci u Ninu, a orginal se čuva u Hrvatskom nacionalnom muzeju u Splitu.
Uz rub šesterostrane krstionice teče natpis:
"Ovaj izvor prima slabe, da ih učini prosvjetljenima. Ovdje se peru od svojih zločina, što su ih primili od svog prvog roditelja, da postanu kršcani, spasonosno ispovijedajući vječno trojstvo."

Ovo djelo pobožno učini svećenik Ivan u vrijeme kneza Višeslava, i to u čast Sv. Ivana Krstitelja, da zagovara njega i njegove štičenike.

 

Crkva Sv. Križa - najmanja katedrala na svijetu

Među najvrijednije sačuvane spomenike starohrvatskog crkvenog graditeljstva, jedinstvenog arhitektonskog stila je crkva Sv. Križa, iz 9. stoljeća. Zvana "najmanja katedrala na svijetu" svojim položajem i ljepotom dominira prostorom u kojem se nalazi. Zbog svog originalnog oblika uvrštena je među reprezentativnije spomenike naše ranosrednjovjekovne arhitekture. Ta je građevina zanimljivog centralnog tipa, osnova joj je jednokraki grčki križ s dosta nepravilnosti u tlocrtnoj dispoziciji. Svi su joj krakovi presvodeni kubastim svodom. Vanjski plašt ukrašen je nizom slijepih niša, a po tri na pročelju i zabatu, a po jedna na svakom procenom kraku. Kupola - dominantan akcent na toj građevini - nepravilnog je izduženog elipsoidnog oblika i prema vrhu se znatno sužuje. Vanjska strana ukrašena je slijepim nišama. Veoma je značajan detalj na crkvi nadvratnik nad ulaznim vraatima. Nadvratnik je ukrašen pleternom ornamentikom, a s donje njegove strane uklesan je posvetni natpis župana Godecaja.

 

BISKUP GRGUR NINSKI I GLAGOLJICA

Jedan od najznačajnijih biskupa iz Ninu, od blizu šezdeset poznatih, svakako je bio biskup Grgur Ninski, kancelar hrvatskog kraljevskog dvora. U 10. stoljeću bio je glavni zagovornik staroslavenskog jezika i narodnog pisma glagoljice i glagoljaškoga bogoslužja. 925.g. se hrvatski vladar Tomislav, uz priznanje Pape, proglašava kraljem. Biskup Grgur Ninski je u to vrijeme imao vodecu vrhovnu crkvenu vlast u državi Hrvatskoj. Crkvenim saborima koji su održani 925.g. i 928.g. splitski nadbiskup zatražio je upravljanje dalmatinskim biskupijama i nad čitavom Hrvatskom. Dalmatinski gradovi u to vrijeme su bili u sastavu Bizanta. Na drugom crkvenom saboru ( 928. ) priznata je crkvena vlast za čitavu Hrvatsku i Dalmaciju splitskom nadbiskupu, ninska biskupija je bila ukinuta, biskupu Grguru je predana Skradinska biskupija, sabori su zabranili da se zareduju svećenici koji su se u bogoslužju služili staroslavenskim jezikom, liturgijski jezik postao je latinski, a kako je svećenika koji su znali latinski jezik bilo malo to se zapadno bogoslužje na crkvenoslavenskom jeziku hrvatskog obilježja sačuvalo. S njim se sačuvalo hrvatsko narodno pismo glagoljica, pa je oboje postalo dio naše narodne kulture. Taj je stari kulturni jezik bio tada obredni i književni jezik. U srednjem vijeku zamijenio ga je živi hrvatski jezik u književnosti, a u naše vrijeme i u crkvenim obredima.


Bronćani kip slavnog biskupa Grgura ponosno Vas čeka u srcu starog grada Nina (ali i Varaždina i Splita ) "ispunjavajući" želje putnicima koji mu dodirnu palac. Spomenik Grguru Ninskom djelo je znamenitoga hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, koji je prvi kip poklonio gradu Varaždinu, a drugi koji je postavljen u Splitu, monumentalnija je i malo različitija verzija od originala . Poklon je sam Meštrović popratio riječima : ... "Neka Grgur Ninski bude na hrvatskom sjeveru kao i onaj na jugu - u Splitu, vidljivi dokaz za našu uspješnu borbu za crkveno slavenski jezik i hrvatsku glagoljicu". Spomenik Grguru Ninskom postavljen je 20. rujna 1931. godine u Varaždinu. Spomenik identičnog oblika postavljen je u Ninu 10. rujna 1969. godine povodom proslave 900. obljetnice izdavanja značajne povelje hrvatskoga kralja Petra Krešimira IV., a kojom je proširio kraljevstvo na moru i na kopnu i kojom naše more nazivlje Mare nostrum.


Crkva Sv. Nikole


Nalazi se na brežuljku - zemljanom humku u krunidbenom polju "Prahuljama" kod Nina, a predstavlja najromantičniji spomenik ninske povijesti. "Prema narodnoj predaji, krunilo se u Ninu sedam kraljeva, pa bi prigodom krunidbe okrunjeni vladar u sjajnoj pratnji dojahao do Sv. Nikole, gdje bi se narodu predstavio i u znak svoje kraljevske vlasti, mačem bi sa tog humka zasjekao na sve četiri strane svijeta. " Crkva je jedini sačuvani primjerak romaničke arhitekture, centralnoga tlocrta i križno - rebrasta svoda s kraja 11. st., odnosno početka 12. st.".


Podni mozaik


Podni mozaik u rimskoj vili urbani na lokalitetu Banovac u Ninu I./II. st.

 

Arheološka
zbirka Nin

Trg Kraljevac 8
Tel./Fax.: +385/ 23/ 264 160
Tel./Fax.: +385/ 23/ 264 726
Radno vrijeme:
od 01.10. do 31.05. pon-sub
8,00-14,00
i prema najavama
od  01.06. do 30.09. pon-sub.
8,00-22,00
Riznica crkvene umjetnosti
- Zlato i srebro Nina -
Trg sv. Anselma i Marcele 1
Tel./Fax.: +385/ 23/ 264 162
Radno vrijeme:
od 15.06. do 15.09. pon-sub
9,00-12,00 i 18,00-21,00
i prema najavama

 

saznajte više na http://www.nin.hr