Korištenje i namjena prostora
    Infrastrukturni sustavi i mreže
    Uvjeti korištenja i zaštite prostora 3.1
  Uvjeti korištenja i zaštite prostora 3.2
     
     
  4a, Građevinska područja - NIN i ZATON
    4b, Građevinska područja - VRSI, ZUKVE i GRBE
    4c, Građevinska područja - POLJICA, POLJICA BRIG i POLJACI
  4d, Građevinska područja - NINSKI STANOVI i ŽERAVA
  4e, Građevinska područja - VRSI, ZUKVE i GRBE
    Tekstualni dio prostornog plana (PDF)